Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *