Về Chúng Tôi

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Để đứng vững trên thương trường, Công ty CP Công trình giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam luôn đặt mục tiêu đảm bảo chất lượng.

Năm 2013, doanh thu Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam đạt được là 165 tỷ đồng. Con số này cao gấp 7 lần so với trước khi đơn vị được cổ phần hóa từ Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam vào cuối năm 2003…

Chi tiết
Sản phẩm

Danh Mục Dịch Vụ

Sản phẩm

Danh Mục Dịch Vụ

BÁO CÁO TÀI CHÍNHXem thêm

BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024
BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2024
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2023 công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 công ty mẹ
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024
BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2024
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2023 công ty mẹ
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024
BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2024
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2023 công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 hợp nhất

BÁO CÁO ĐỊNH KỲXem thêm

Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo quản trị năm 2023
Báo cáo quản trị bán niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2023
Báo cáo quản trị năm 2023
Báo cáo quản trị bán niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024
BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2024
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2023 công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 hợp nhất

Tin nổi bật

Thị Trường Chứng Khoáng

Hoạt Động

THƯ VIỆN ẢNH

Hoạt động

Thư Viện Ảnh